CSO Pharma Baltic sėkmė –

verslo klientų ir partnerių sinergija.