Dedikuota išorinė komanda

su pilnu techniniu aprūpinimu ir priežiūra, – lanksčiausias įrankis kompanijos tikslams įgyvendinti.