CSO Pharma pardavimo vadyba

sudaro sąlygas racionaliam vidinių finansinių ir vadybinių resursų panaudojimui.