Mūsdienīgi un racionāli –

CSO Pharma Baltic ārpakalpojumi farmācijas un veselības aprūpes tirgum.